GDPR

På Svenska Hjärtan AB är våra grundpelare kvalitet, transparens, flexibilitet och trygghet. Dessa värderingar genomsyrar även vår hantering av dina personuppgifter. Med vår integritetspolicy vill vi inte bara följa aktuell dataskyddslagstiftning, utan också skapa en miljö där du känner dig fullständigt trygg i att dina data hanteras med högsta kvalitet och öppenhet. Vi strävar efter att vara flexibla och lyhörda för dina behov och rättigheter, och vår policy är en spegling av detta åtagande.

Din integritet är viktig för oss

På Svenska Hjärtan AB är ditt förtroende vår högsta prioritet. Vi har skapat vår integritetspolicy för att återspegla detta, med en stark grund i dataskyddslagstiftningen. Vår policy är designad för att säkerställa att vi respekterar och skyddar dina rättigheter och din integritet, i linje med våra kärnvärderingar.

Syftet med Policyn

Syftet med vår policy är inte bara att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Det är också ett uttryck för vårt åtagande om kvalitet och transparens. Vi vill att du ska förstå varför och hur vi använder dina uppgifter, och hur du kan utöva dina rättigheter.

Behandling av Personuppgifter

I enlighet med våra principer om flexibilitet och trygghet, behandlar vi endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra förpliktelser mot dig. Detta innebär att vi väljer den minst integritetskänsliga informationen för att ge dig bästa möjliga service, inklusive relevant marknadsföring, uppföljning och information.

Dina Rättigheter och Vår Hantering

Vi respekterar dina rättigheter, inklusive möjligheten att invända mot direktmarknadsföring. Vid första insamlingen av dina uppgifter kommer vi att förse dig med all nödvändig information om dessa rättigheter.

Personuppgifter Vi Samlar In Svenska Hjärtan AB behandlar endast personuppgifter med laglig grund och strikt enligt behov för att fullfölja våra åtaganden och följa lagar. Exempel på uppgifter vi behandlar inkluderar:

  • Namn, titel, kontaktuppgifter, personnummer, arbetsrelaterad information
  • Mötesbokningar och försäljningsdata
  • IP-nummer och annan online-identifiering
Laglig Grund och Användning av Uppgifter

All vår behandling av dina uppgifter är baserad på det avtal vi har med dig. Vi använder informationen för att tillhandahålla och administrera våra tjänster, för kommunikation och för att uppfylla lagliga krav.

Utlämnande av Uppgifter

Vi håller dina uppgifter konfidentiella och delar dem endast när det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden eller enligt lag.

Skydd av Dina Uppgifter

Vi använder avancerade säkerhetssystem för att skydda dina uppgifter, i linje med vår värdering om trygghet. Dessa system är designade för att skydda mot intrång och andra risker.

Lagring av Personuppgifter

Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden och lagliga krav.

Dina Rättigheter

Som registrerad hos Svenska Hjärtan AB har du rätt att få information om, rätta, begränsa användningen av, begära dataportabilitet för, och i vissa fall radera dina personuppgifter.

Kontakt och Övrigt

För frågor om vår hantering av dina personuppgifter, eller om du vill begära information eller radering av dina uppgifter, är du välkommen att kontakta oss på info@svenskahjartan.se.

Kontaktformulär

Vi brinner för att hjälpa dig!

Fältet 'Förnamn' är obligatoriskt
Fältet "Efternamn" är obligatoriskt
Ange en giltig e-postadress

Kontakta oss

Har du frågor kring våra tjänster eller produkter? Tveka inte att ta kontakt med oss!

Svenska Hjärtan AB

013-555 95

info@svenskahjartan.se

Vintererbjudande

Vi tömmer 2023 års lager av brandsläckare. 15% rabatt på samtliga modeller på lager med tillverkningsår 2023. Endast ett fåtal kvar. Kontakta oss för beställning!